Kanselboodschap over de Coronacrisis

Naar
Homepage


Naar Weblog

Naar Archief

Ons land is hard getroffen door de Corona-crisis. 

In deze Corona-crisis komen de goede en slechte kanten van ons samenleven in Nederland scherp aan het licht. 

In de eerste maanden van de Coronacrisis heeft onze samenleving solidariteit, liefde en veerkracht laten zien. Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen hebben zich enorm ingespannen. Overal in het land zijn vrijwilligersinitiatieven voor burenhulp van de grond gekomen. De steun die mensen gehad hebben van familie en vrienden was hartverwarmend. Ondernemers en leidinggevenden hebben overuren gemaakt om hun organisaties om te gooien en hebben ingespeeld op de nieuwe situatie. Werknemers hebben zichzelf opnieuw uitgevonden en zijn online gaan werken. 

De Coronacrisis laat ook de tekortkomingen van onze samenleving onbarmhartig zien. 

Al te zeer wordt onze geest en onze ziel beheerst door een denken waarin de economie centraal staat. 

Vrijheid wordt misverstaan als ‘ik bepaal zelf mijn leven’ in plaats van de vrijheid om naar eigen eer en geweten naar het goede te zoeken en dat te doen.

Lichamelijke gezondheid wordt gezien als ‘het gewone’ en ‘het normale’. Maar mensen zijn geschapen met een kwetsbaar lichaam. Gezondheid is een kostbare gave. De nadruk op jeugdigheid en lichamelijke fitheid leidt, samen met de nadruk op de economie, tot een giftig sociaal-darwinistisch denken, waarin het sterke leven geholpen wordt en het minder sterke leven veracht.

Wij vrezen dat een samenleving waarin sterk tegen zwak en jong tegen oud wordt uitgespeeld een samenleving van angst is, want ieder zal vrezen voor zijn eigen leven. Wij vrezen dat zo’n samenleving niet opgewassen zal zijn tegen alle andere ernstige uitdagingen die ook op onze weg staan, zoals de klimaatcrisis, de armoede in de wereld en het helpen van de vele vluchtelingen. Kiezen voor jong en sterk voert onze samenleving in een richting waarin korte termijn denken, ego´sme en hedonisme centraal zullen staan. Zo’n samenleving zal het nooit houden.

Wij geloven in de waarde van al het leven, ook van het kwetsbare leven. Ja, we geloven dat Jezus zelf dat kwetsbare leven is. ‘Een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was’. Hij is het zich liever liet kruisigen dan zijn kracht te gebruiken. Hij was een genezer van zieken. En wie niet in het centrum van de samenleving stond kon rekenen op zijn liefde. 

Wij vertrouwen op Gods geest die mensen bezielt, leven geeft en mensen niet tegen elkaar uit speelt, maar bijeen brengt. 

Wij geloven dat God uit dood en duisternis iets nieuws en goeds kan scheppen. Wij vertrouwen dat hij ons zo ook door deze crisistijd zal leiden. ‘Hij maakt het kwade goed’.

Wij roepen de overheid op om de indamming van het Covid-19 virus tot expliciete beleidsdoelstelling te maken en daarbij tot een maximale inspanning te komen.

Wij roepen iedere Nederlander op om maximaal mee te werken om dit mogelijk te maken.

Wij roepen de kerken en alle gelovigen op om te bidden voor verzorgenden, artsen en verpleegkundigen. Wij roepen de kerken en alle gelovigen op om te bidden voor onze overheid en de zieken te troosten.

Wij roepen de overheid op om een dag van rouw te organiseren waar plaats is voor ieders verdriet het verlies van dierbaren of van de eigen gezondheid of die van naasten.

Coen Wessel