Gebeden voor de 40-dagentijd 
Terug naar Homepage

Terug naar Liturgiek

Naar Weblog

Klik hier voor de gebeden die specifiek horen bij de 40dagentijd van 2012


Zondag 1: Jezus in de woestijn (MatteŁs 4: 1-11)


Beproeving

Heer, vaak ga ik te ver,
wil ik te veel,
reik ik te hoog,
en val ik diep.

Heer, stil mijn honger naar meer.
Laat mij proeven van uw brood,
uw woord, uw offer.
Breek en deel mij uit.
 
Heer, stil mijn dorst naar groter.
Laat mij proeven van uw beker,
uw woord, uw vrijgevigheid.
Schenk mij uit.

Heer, als ik dat dan gedaan heb,
en zo de duivel heb weggezonden,
laten er dan engelen komen 
om voor mij te zorgen.

Berthe van Soest


Zondag 2: Een stem uit de hemel (MatteŁs 17: 1-9)

Barmhartige God,

Zo kan een mens zijn
met een gezicht dat straalt
als uw gezicht
en met uw mantel van licht en liefde
om zich heen:
van top tot teen uw mens.

Ik bid u:
geef ook mij dat licht van u
zeg tegen mij: ‘Wat ben je mooi’

Ik bid u
laat angst mij er niet meer onder krijgen
laat liefde met mij meegaan
op heel de weg die ik gaan moet.

Maak mij tot uw geliefde kind.

Coen Wessel

----------------


Vader in de hemel,

laat mij niet alleen
als mijn vriend mij verlaat,
als angst zich op mij stort.
Laat mij niet alleen
als ik moet sterven

Laat mij weten
dat uw hand mij niet loslaat
dat u mij opneemt in uw huis

Geef dat ik mijn weg kan gaan
zonder angst
om te verliezen wat van mij is
want ik ben van u.

En geef iedereen die mij verlaten zullen
- die mij verlaten moeten -
uw vrede.

Coen Wessel


Zondag 3: Gesprek met een Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 5-26 (42))

Bij de bron

Zo zou het moeten gaan, God,
dat mensen elkaar helpen
als ze zien dat iemand dorst heeft of honger.
En dat het dan niet uitmaakt
of je moslim bent of christen
vrouw of man
rijk of arm

Zo zou het moeten gaan, God
dat mensen elkaar ontmoeten
als een jongen en een meisje
bij de stadsfontein
met liefde en luchthartigheid in hun ogen
en dromen van kussen en zoveel meer

Laat ons dan u ontdekken
als een stroom van zegen en blijdschap
een bron in ieder mens.
die vloeit en nooit meer stopt

Dit is uw waarheid God,
dit is uw Geest
Zo is de liefde van Jezus Messias
voor al uw mensen.

Coen Wessel


Zondag 4: Genezing van een blinde (Johannes 9: 1- 13 en 26-39)

Lieve God
ik ben ziek

mijn collega’s zeggen dat ik te hard werk
mijn dokter begon over een moeilijke jeugd
en een vriendin had het over slecht karma

maar ik weet,
alleen maar dat ik zo ziek ben
en ik bid u
maak mij beter

geef mij mijn leven terug
geef mij
kracht en gezondheid
in naam van Jezus.
Amen.

Coen Wessel

------------


Barmhartige God

U kent mijn angst om niet veilig te zijn
maar ik bid u

laat onze tranen
ons niet opsluiten in onszelf
en geen excuus worden
voor onverschilligheid en haat

Barmhartige,

U weet wat ik verloren heb

maar ik bid u dat
onze schreeuw om recht
niet verstikt in wraak
en elke verzoening smoort.

open onze ogen
voor elkaar
laat ons zien naar u en naar uw zoon Jezus Christus
en geef ons een toekomst van vrede.
Amen

Coen Wessel


Zondag 5: Lazarus uit de dood opgewekt (Johannes 11: 1- 4 en 17 - 44)

Deuren open

We bidden voor mensen die ziek zijn,
verstopt in kleine kamertjes,
hun blik vermeden,
hun bestaan ontkend,
door niemand aangeraakt,
veroordeeld omdat ze ziek zijn.

We bidden dat de steen wegrolt van het graf,
het harde oordeel verdwijnt,
de liefde gaat stromen.

We bidden dat deuren opengaan,
dat mensen die ziek zijn,
waar ook ter wereld
zich niet hoeven te verbergen.

We bidden dat zij gezien worden
en aangeraakt.

God help ons.

Berthe van Soest

---------


Verbinden

Rol de steen van mijn hart
zodat ik Jouw liefde ervaar.
Haal de doek van mijn ogen
zodat ik Jou kan zien.
Wikkel het linnen van mijn handen
zodat ik Jou aan kan raken,
en ik mij met jou verbinden kan.

Berthe van Soest


Zondag 6: Jezus met kostbare olie gebalsemd (MatteŁs 26: 1- 27 en 66 )


Jouw dochters

Gezegend ben Jij
om je dochter Maria van Magdala,
die je voorbereidde op het graf,
kostbare olie over jou uitgoot,
en je troostte.

Gezegend ben Jij om al jouw dochters
die voeden, troosten, sussen, kusjes geven,
waken, met vader naar het ziekenhuis gaan,
de buurvrouw soep brengen, en tranen afvegen.

Gezegend ben Jij om Maria van Magdala,
om al jouw dochters.

Berthe van Soest


Het pesachmaal

Als wijn en brood

Als wijn wil ik uitgegoten worden
zoet, geurig en kruidig,
mijn woorden als een zoete stroom,
mijn daden krachtig.

Als brood wil ik uitgedeeld worden,
voedzaam en stevig,
betrouwbaar in wat ik zeg,
eerlijk in wat ik doe.

Drink vanavond met mij uit jouw beker.
Eet vanavond met mij samen jouw brood.
Ik zal jou niet verraden.

Berthe van SoestZegen

We vragen u een zegen Heer,
voor ons hier nu bijeen.
Zie dat wij elkaar dienen,
en aandacht geven aan elkaars verdriet.
Zie dat wij vergeven
en steeds opnieuw met elkaar beginnen.
Zie hoe wij elkaar het goede toe wensen,
en mensen ver weg niet vergeten.
Zegen ons Heer. 

Berthe van Soest


Ik toch niet?

“Ik toch niet Heer?”
Ik zal toch niet mijn Heer verraden:
roddelen over mijn vrienden
boze mails sturen,
mijn oordeel al klaar hebben, 
de telefoon maar laten overgaan.
Heer, vergeef het mij.

Berthe van Soest--------------------------------------------------------------