De band met Christus
Naar Homepage

Naar Preekarchief
Er bestaat een tekenfilmpje van een jongen en een meisje die op een bankje in het park zitten. De jongen wendt zich naar het meisje en zegt: 'ik, ik vind jou zo, zo, zo o o o'. En het meisje begint te stralen en zegt: 'en ik, ik vind jou ook zo a a a. En ze vallen in elkaars armen en kussen elkaar.
Het filmpje was bedoeld als grapje maar het heeft wel degelijk een punt.
Want liefde heeft ook iets sprakeloos. Liefde is niet helemaal te vangen in woorden. Liefde heeft de kant van iets dat uitstijgt boven woorden, dat meer is dan woorden. Misschien dat de jongen en het meisje daarom alleen maar een o-klank en een a-klank uitstootten. Liefde bestaat ook uit meer dan daden, je kan je nog zo uitsloven voor elkaar, en toch weten ‘het’ is er niet.

Maar liefde is ook meer dan alleen een gevoel. Het is niet alleen elkaar sprakeloos in de ogen staren, het is niet alleen een ineenvloeien en overvloeien in elkaar. Liefde moet ook blijken uit hele gewone dingen, lieve dingen die je doet, rottigheid die je laat. Belangrijke dingen om de band te versterken. Als Paulus in zijn brief aan de gemeente in Korinthe over de liefde spreekt, dan komt er weliswaar een prachtig lied te voorschijn, maar tegelijkertijd zegt hij ook heel inhoudelijk wat liefde is. Liefde is zoveel meer dan een gevoel. Het is een band die onderhouden en versterkt moet worden. Het is veel meer dan elkaar sprakeloos in de ogen staren.

Liefde wordt onderhouden door geduld te hebben met elkaar. Door goede en liefdevolle dingen te doen. Door niet jaloers te zijn op elkaars vaardigheden en successen. Door niet jezelf voortdurend op de voorgrond te drukken en alleen maar ontzettend tevreden te zijn met jezelf. Door niet grof te zijn in je taal en je daden. Door je woede te beteugelen, ook als een ander iets verkeerd gedaan heeft. Door bij een misstap van een ander niet te denken: ha, eindelijk, hij ook, maar met erbarmen naar een ander te kijken.
Liefdebestaat uit talloze grote en kleine woorden, houdingen en daden, die de liefdesband onderhouden en versterken. Niet alleen uit dat grote gevoel, dat is er ook en dat is ook nodig, maar het bestaat ook uit hele duidelijke en concrete dingen die je wel en niet moet doen.

Het mooie van deze opsomming is dat het niet alleen aanwijzingen voor een goede relatie zijn - maar het zijn precies de zaken die het leven van Christus kenmerken: geduld, vergeving, terughouding en opoffering. Zo leefde Jezus. Hij deed dat in zijn leven. Zo ging hij met mensen om en zijn onderwijs bestond er uit dat hij mensen leerde om zo in het leven te staan. Het onderhouden van een liefdesband vraagt precies de zaken die Jezus leerde.

Maar hoe doe je dat? Hoe breng je jezelf er toe om die grote en kleine liefdevolle dingen te doen, die Jezus leert en die een liefdesband goed maken en versterken? Daar is meer voor nodig dan goede voornemens alleen. Met alleen goede voornemens red je het niet.
Dat is net als met mensen die roepen: er moet meer moraal komen in onze samenleving. Mensen moeten zich weer aan regels houden. Daar ben ik best voorstander van, maar ik ben bang dat je het met alleen het hameren op regels, niet redt. Omdat er voor het je houden aan de regels meer nodig is dan het kennen van regels. Er is meer voor nodig dan gehoorzaamheid, er is ook bezieling voor nodig. Oriëntatie op iets dat groter is dan jezelf. Motivatie.

Als Jezus afscheid neemt van zijn vrienden in de dagen voor zijn sterven, dan bidt hij tot God. Hij bidt: laat hen met mij verbonden blijven. Laat hen verbonden blijven met mij op dezelfde manier als ik met u verbonden ben geweest in heel mijn leven.
Jezus zegt: wat ik met God heb, dat hij zo dichtbij mij is, dat ik zo nauw met God verbonden ben, dat je kan zeggen, hij is mijn Vader, zijn erfelijke eigenschappen zitten in mij, die mystieke band die Jezus met God heeft, zo’n zelfde band wil ik ook met jullie hebben, als ik straks weg ga. Dat jullie je steeds meer met mij verbinden, steeds meer worden als ik ben, steeds meer overvloeien in mij.

Jezus wil dat de leerlingen voortgaan op zijn weg . Hij zegt: doe de dingen die ik jullie geboden heb, bewaar mijn woorden, heb elkaar lief. Leef met liefde en ontferming. Maar dat kan alleen als je een band met mij hebt. Versterk die band, oriënteer je daarom op mij, nee, leg mij over jou heen, trek mij aan,zoals je je jas aantrekt, laat je opgaan in mij. Leef met mij, ja leef in mij, zodat ik jou doorstroom, jou beziel, jouw hart doe kloppen en jouw bloed laat stromen. Zodat jij in mij bent en ik in jou ben.
Dan is mijn onderwijs geen uiterlijk onderwijs meer, dan groeit het in je. Dan wordt het niet door je strot geduwd, maar je wordt zelf dorstig en gaat op zoek naar de bron om je keel te laven.

De band met Christus is als een liefdesband. Hij bestaat uit concrete zaken, die je wel en niet doet. Hij bestaat uit een oriëntatie op het leven van Jezus, zoals hij dat leefde en dat we kennen en kunnen begrijpen. En hij bestaat uit een band die minder te grijpen is, minder concreet te maken, die onze woorden en begrippen soms ook te boven gaat en die je misschien niet anders kan uitdrukken dan met een a, a, a. of iii (Heilige Boek van de Grote, Onzichtbare Geest 44). Omdat we ook niet precies weten wat er gebeurt als Christus in ons leven komt, het kan toch net anders zijn dan we dachten of dan dat het vroeger was.

Als wij bij het Avondmaal elkaar de vrede van Christus toewensen dan geven wij elkaar een hand. Dat is een hele tastbare vorm waarin we onze vredeswens uitdrukken. Er zijn vroeger ook gemeenschappen geweest die elkaar geen hand gaven, maar een kus. Nu ben ik er geen voorstander van om dat hier in te voeren, daar zijn allerlei bezwaren tegen, al was het maar van hygiënische aard, maar toch is het het mooi om na te denken over dat gebaar: de vrede van Christus is een kus. Een communicatie, waarbij de één opgaat in de ander..

Liefde is een band. Een band met regels en met zaken die daar boven uit gaan. Het afgelopen jaar is in onze gemeente een huwelijkscursus van start gegaan. Een marriage-course, waarbij je nadenkt over de hele concrete dingen in je relatie en over alles wat jou - uit te spreken en niet uit te spreken - met elkaar verbindt. Een cursus die je relatie versterkt, maar ook je geloof, omdat je toch weer helderder krijgt wie Christus is voor jou en hoe hij bij je leeft. Amen..

Tekst: Johannes 17:14-26
24 mei 2009 in de Kruiskerk te Heerenveen