Een boerka-verbod
Naar Archief

Naar Homepage

Naar Doophemden

Naar Weblog

Naar  artikelen over Wilders

Het kabinet is van plan om twee verschillende sluiers op de openbare weg te verbieden: de boerka, waarbij het hele gezicht bedekt wordt, en de niqaab, waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. De argumenten die voor een verbod worden aangedragen zijn niet al te sterk. Een boerka zou een dekmantel kunnen zijn voor criminele activiteiten. Heeft Heftige Harry dan ooit een bank overvallen in een boerka? Lijkt me ook lastig als je hard weg wil rennen.

                                         
                                        niqaab

Dat neemt niet weg dat een boerka onaardig op mij overkomt. Voor contact is het belangrijk om de ogen en het gezicht van een ander te zien. Het dragen van een boerka is het weigeren van een belangrijk onderdeel van menselijk contact. Dat is onaardig en in sommige situaties ook zo onwerkbaar (onderwijs, werk) dat een ik me daar een anti-boerkaregel goed kan indenken. Maar moet dat via een wet geregeld worden? Ik vind dat een beetje met een kanon op een mug schieten. Als een leerling een zonnebril op zet sommeert de leraar ook gewoon om de zonnebril af te zetten of de klas uit te gaan.

Vrouwen bedekken in de Islam hun hoofd om zich te onttrekken aan de sexueel onderzoekende blikken van mannen of om te voorkomen dat ze worden lastiggevallen (Soera 33:59). Hoewel ze daar met een hoofdbedekking gedeeltelijk in slagen, roept het de vraag op: leg je zo het probleem wel bij de goede partij. Jezus zegt: ‘brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit’ (Mattheus 18:9). Hij wijst daarmee mannen (mensen) op hun eigen verantwoordelijkheid: je kan een ander niet de schuld geven van je wangedrag door te roepen: ‘ze zag er ook zo mooi uit, ik had mijzelf niet in de hand, ze had zich beter moeten bedekken’. De Koran is elders trouwens minder eenzijdig en schrijft ook voor dat mannen hun ogen moeten neerslaan (Soera 24:30).

                                             drie vrouwen in burqa

Een ander motief om een hoofdbedekking te dragen is moderner. Een hoofdbedekking is dan een teken van zelfbewustzijn en versterkt de identiteit. Het laat aan de hele wereld en aan jezelf zien: ik ben een moslima. Jezus is misschien niet tegen alle identiteitskenmerken van mensen, maar hij heeft er ook niet veel mee op. Vrome uitingen moet je niet aan iedereen laten zien om daarmee de show te stelen. Ze zijn iets tussen jou en God (Mattheus 6:1-18).

Wij leven in een cultuur die alles wil zien. Alles moet kenbaar zijn en doorzichtig. Waarheid is bij ons een naakte waarheid. Geheimen worden ont-sluierd. Een vrouw in een boerka stelt daaraan een grens. Mensen vinden dat onaangenaam, ze worden er zelfs agressief van. Misschien komt dat ook wel omdat er voor hen niet meer is dan de zichtbare wereld.
Een vrouw in een boerka kan er op wijzen dat in onze wereld niet alles te zien is. Niet alles is kenbaar, niet alles is te doorgronden. Er is een wereld bij een mens en bij God die verborgen is. Die wereld wacht er nog op om openbaar te worden als nieuwe schepping van God. Ook dat is een reden om de boerka niet te verbieden.

Coen Wessel

Verschenen op: digitaledominee.nl  in december 2006